Skip to content

Asigurarea turistilor in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism

14 Iulie 2012

Acest tip de asigurare este reglementata prin Ordinul Ministrului Turismului nr. 235/2001. Conform acestui ordin, agentii economici care comercializeaza pachete de servicii turistice au obligatia sa incheie polite de asigurare cu societati de asigurare privind asigurarea rambursarii cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de turisti, in cazul insolvabilitatii sau a falimentului agentiei de turism.

Obiectul politei de asigurare

– obiectul prezentei polite de asigurare este acoperirea de catre asigurator a riscului de neplata a debitului pecare il are asiguratul fata de turisti (beneficiarii asigurarii), cauzat de neexecutarea integrala sau partiala a contractelor de comercializare a pachetului de servicii turistice incheiate cu acestia, in cazul insolvabilitatii sau falimentului asiguratului.

– asiguratorul accepta ca in schimbul primei de asigurare incasate de la asigurat sa garanteze turistilor – beneficiari ai asigurarii – plata debitelor in cazul insolvabilitatii sau falimentului asiguratului.

Excluderi

Asiguratorul nu datoreaza despagubiri pentru:

– daune rezultate din alte cauze decat insolvabilitatea sau falimentului asiguratului

– alte sume solicitate de turist in afara celor privind cheltuielile de repatriere si/sau a sumelor achitate de catre acesta

– cheltuielile efectuate de turist inainte de inceperea derularii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, care nu sunt incluse in pretul pachetului de servicii turistice (taxa de viza, vaccinari, taxe de aeroport)

– sumele achitate de catre turist, pe care asiguratul nu este obligat sa le restituie conform contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice

– daune generate de forta majora invocata de asigurat, dovedita cu documente emise de autoritatile publice competente. Prin caz de forta majora se intelege imprejurarile care au intervenit dupa incheierea contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevazute si inevitabile pentru parti

– frauda, rea-intentie sau rea-credinta din partea turistului sau a reprezentantilor acestuia

– daune rezultate din orice consecinta a razboiului, invaziei, actelor de agresiune straina (fie ca razboiul este declarat sau nu), razboi civil, rebeliune, revolutie, insurectie, lovitura de stat

– daune rezultate din vina turistului.

Suma asigurata 

– suma asigurata reprezinta limita raspunderii pe care asiguratorul o are pentru turistii agentiei de turism pana la limita acesteia.

Perioada de asigurare si perioada de raspundere 

– perioada de asigurare este mentionata in polita de asigurare

– perioada de raspundere, in cazul fiecarui contract de comercializare a pachetului de servicii turistice, incepe la data semnarii respectivului contract

– raspunderea, in cazul fiecarui contract de comercializare a pachetului de servicii turistice, inceteaza in una dintre urmatoarele situatii, indiferent care dintre acestea intervine mai intai:

– finalizarea derularii pachetului de servicii turistice, conform contractului respectiv

– rezilierea contractului respectiv

-plata integrala a debitului de catre asigurat sau de catre un tert in cazul platii partiale raspunderea asiguratorului se diminueaza in mod corespunzator

– plata despagubirii datorate de catre asigurator

Prima de asigurare

– cota de prima de asigurare este precizata in polita de asigurare si se aplica la suma asigurata

– prima de asigurare este platita in aceeasi moneda in care este exprimata suma asigurata

Fransiza 

– fransiza este partea de risc ramasa in raspunderea turistului, exprimata in procente din suma asigurata, si se deduce din fiecare dauna

– fransiza este precizata in polita de asigurare

Obligatiile asiguratului 

– asiguratul are obligatia de a plati prima de asigurare

– asiguratul are obligatia de a informa turistul in legatura cu conditiile de asigurare privind rambursarea sumelor achitate de catre turist si/sau a cheltuielilor de repatriere

– asiguratul are obligatia de a intocmi contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice in conformitate cu prevederile legale in vigoare

– asiguratul are obligatia de a informa asiguratorul in legatura cu orice modificare intervenita in unul dintre urmatoarele elemente: denumire, forma juridica, sediu, telefon, structura actionariatului, licenta de turism, brevete de turism.


Obligatiile asiguratorului

– asiguratorul are obligatia de a plati despagubirea pe baza documentelor justificative in conditiile prezentei polite de asigurare, despagubirea se face in moneda contractului de comercializare a serviciilor turistice

– in cazul in care plata de catre turist a serviciilor contractate cu agentia de turism a fost facuta in lei, despagubirea se actualizeaza in functie de rata inflatiei

Constatarea daunelor si plata despagubirilor – in cazul in care asiguratul nu efectueaza repatrierea turistului, turistul are obligatia de a anunta imediat asiguratorul prin telefon, fax sau e-mail. In aceasta situatie asiguratorul nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa dupa intoarcerea turistului in Romania, in conditiile prezentei polite de asigurare

– in cazul in care turistul solicita de la asigurat rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre asigurat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita asiguratului rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii

– turistul are obligatia de a notifica asiguratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu solicitarea adresata asiguratului privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire

– in cazul in care, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre asigurat, turistul nu a primit sumele solicitate de la asigurat, are loc evenimentul asigurat

– in termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat turistul are obligatia de a transmite asiguratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative

– documentele justificative constau in principal in:

-contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice

  – confirmarile de primire

-fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist

– fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere

– despagubirea nu poate depasi suma achitata de turist in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum si sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor

– din despagubire se scade fransiza mentionata pe polita

– despagubirea va fi platita in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre asigurator a documentelor justificative de la turist

– in cazul in care dupa plata despagubirii asiguratul plateste debitul catre turist, turistul are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la asigurat a sumelor reprezentand debitul

Dispozitii finale 

– prin plata despagubirii si in limita acesteia asiguratorul se subroga in toate drepturile turistului impotriva asiguratului si este mandatat sa foloseasca toate mijloacele legale pentru executarea silita a asiguratului

– asiguratorul are dreptul de a rezilia prezenta polita in cazul retragerii licentei de turism a asiguratului de catre autoritatea competenta. Asiguratorul este raspunzator in continuare exclusiv pentru contractele de comercializare a pachetelor de servicii turistice incheiate inainte de data rezilierii

– asiguratorul are dreptul de a suspenda prezenta polita de asigurare in oricare dintre urmatoarele cazuri:

– suspendarea de catre autoritatea competenta a licentei de turism aferente asiguratului

– nerespectarea obligatiilor asumate de asigurat prin prezenta polita de asigurare. Asiguratorul este raspunzator in continuare exclusiv pentru contractele de comercializare a pachetelor de servicii turistice incheiate inainte de data suspendarii

– prezentele clauze contractuale sunt completate cu prevederile legale in vigoare

– orice litigiu rezultat din interpretarea si/sau din executarea prezentei polite de asigurare se solutioneaza pe cale amiabila sau, daca nu este posibil astfel, de catre instantele de judecata competente din Romania


In practica societatilor de asigurari se mai intalnesc si alte tipuri asigurari de raspundere civila, cum ar fi: 

– asigurarea de raspundere civila profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati, a evaluatorilor si a expertilor tehnici

– asigurarea de raspundere civila profesionala care decurge din activitatea unitatilor farmaceutice

– asigurarea de raspundere civila profesionala ce decurge din practica medicala

– asigurarea de raspundere civila profesionala care decurge din practica medicala veterinara

– asigurarea de raspundere civila a organizatorilor de concursuri automobilistice

– asigurarea de raspundere civila profesionala a administratorilor judiciari si lichidatorilor

Anunțuri

From → Asigurari

Lasă un comentariu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Povesti cu flori

Florile te insoțesc toată viața!

delamineblog

învăţăm unii de la alţii!

Manzatu

Just another WordPress.com weblog

POETICEŞTI

,,prin cuvânt nu creăm numai lumi noi, ci ne zidim pe noi înşine. cuvântul posedă însuşiri autodemiurgice." - LUCIAN BLAGA

Libertatea este disciplina liber asumată

Și când încep să scriu, libertatea mea nu are limite

Bitu Mihai

Pe acest blog gasiti filme online subtitrate 2015

racoltapetru6

Just another WordPress.com site

cristinalincu.wordpress.com/

scrieri, scrieri...

Radu

http://www.raduc.eu/

Dor De Dragoste

Despre viaţă. Proză, poezie şi imagini

Subconstientul genial

Speranta noastra spre nemurire

Vultureşti

Auf einmal ist alles relativ

Marius Crăciun

"Trec ani care nu se mai întorc"

Adolescenți Senzaționali

De la un suflet tânăr, pentru suflete și mai tinere...

Floartgraphy

Photo.Video.Webdesign.

imaginecontinua

Lumea de altadata si cea de azi.....

Printre extreme

cautam calea de mijloc

Vali Crintea

blog cu şi despre viaţă

CABINET DE AVOCAT CRISTIAN IOAN

„Ştiinţa dreptului este cunoaşterea lucrurilor divine şi umane, ştiinţa de a deosebi ceea ce este drept de ceea ce este nedrept.”

loredanamilu.wordpress.com/

Loredana Buciumeanu (Milu)

Jurnal

Hello me! It’s me again! It’s nice talking to myself…

Newparts Auto

Blog dedicat pasionatilor si posesorilor auto.

Litere Stacojii

Filosofia vieții...

Origamimela

Verba volant, scripta manent !

startachim blog

fotografii,articole,videoclipuri,utile,photos

Insula Ekklesia

Un blog pentru (tine)ri - Sa ai primavara in suflet mereu!

Adiutza87

~Cine nu are maimutze sa-si cumpere!~

Num Lock's Blog

Cum vrei, putem discuta şi aici.

bibicrau

Have you ever stopped to think..damn, I'm one weird motherfucker?!

%d blogeri au apreciat asta: